CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

Projekt „CZAS SENIORA ” w gminie SKÓRZEC

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skórcu realizował w latach 2020-2022 projekt pn. „Czas seniora” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 , Działanie 9.2 usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, którego celem było wzmożenie uczestnictwa w życiu społecznym osób w wieku emerytalnym . W naszej gminie powstały trzy Lokalne Kluby Seniora dla 75 mieszkańców gminy Skórzec. Dnia 15 lutego 2023 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skórcu  zorganizował  spotkanie  karnawałowe dla seniorów   w ramach kontynuacji projektu pn. „Czas seniora”  w sali Zygmuntówka  w Grali-Dąbrowiźnie.