CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

1372357,55 zł  dofinansowania dla Gminy Skórzec

27 lutego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim – Delegatura w Siedlcach odbyła się konferencja prasowa, na której wręczono samorządowcom z terenu powiatów siedleckiego, sokołowskiego i łosickiego, symboliczne czeki na dofinansowanie zadań drogowych w ramach Programu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2023. W sumie przekazano czeki na prawie 25 mln zł.  Wśród samorządów które otrzymały to dofinansowanie znalazła się również Gmina Skórzec, która otrzymała dofinansowanie w kwocie 1 372 357,55 na realizację inwestycji o nazwie „Rozbudowa ul. Małego Księcia w miejscowości Dąbrówka-Ług (etap II)” W konferencji udział wzięli: Wiceminister Zdrowia Pan Waldemar Kraska, Poseł na Sejm RP Pan Krzysztof Tchórzewski, Wicewojewoda Mazowiecki Pan Sylwester Dąbrowski, Radny Sejmiku Woj. Mazowieckiego Pan Wojciech Kudelski oraz przedstawiciele poszczególnych powiatów i gmin. Gminę Skórzec reprezentował Wójt Jerzy Długosz.

Za otrzymane dofinansowanie w imieniu mieszkańców Gminy Skórzec BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJEMY !!!