CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o częściowo nieustalonym stanie prawnym położone w m-ci Dąbrówka-Wyłazy przeznaczonych pod budowę autostrady A2