CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

Strategia Rozwoju Gminy Skórzec na lata 2023-2032

Możecie się już Państwo zapoznać z projektem Strategii Rozwoju Gminy Skórzec na lata 2023-2032. Jest to niezwykle ważny element rozwoju naszej gminy na kolejne lata. W tym formularzu możecie Państwo zgłosić uwagi, sugestie, pomysły do projektu Strategii.