CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

Szukamy innowatorów z Mazowsza – startupów, naukowców i firmy

Wzrost gospodarczy zależy od wdrażania innowacji, dlatego Samorząd Województwa Mazowieckiego od lat podejmuje wiele działań, wspierających mazowieckich innowatorów, poczynając od kreatywnych studentów, doktorantów, naukowców, poprzez wsparcie osób z pomysłem biznesowym i innowacyjnych startupów, aż do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Wierzymy, że dzięki współpracy możemy więcej, dlatego zwracam się z prośbą o rozdystrybuowanie informacji na temat konkursów dla innowatorów (startupów, naukowców i przedsiębiorców) – nabory jeszcze trwają!

Konkurs dla startupów Startuj z Mazowsza

– szukamy startupów, które działają na rynku krócej niż 3 lata (od daty ogłoszenia konkursu, czyli od 6 czerwca 2023 r.). Mogą one zgłaszać się w trzech kategoriach:

  • INNO-TECH – startupy tworzące nowe produkty i procesy oraz wprowadzające znaczące zmiany technologiczne, obejmujące innowacje produktowe, procesowe i systemowe;
  • SOCIAL IMPACT – startupy, których działalność ma pozytywny wpływ na środowisko lub społeczeństwo;
  • START – startupy tworzące innowacyjne projekty będące na etapie Minimum Viable Product lub prototypu, które mają szanse na efektywny rozwój i skalowanie.

Dla zwycięzców przewidziano nagrody o łącznej wartości 90 000 zł, wsparcie medialne oraz nagrody o wartości merytorycznej. Aby wziąć udział w konkursie wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Nabór trwa do 24 lipca br.!

Konkurs dla naukowców i przedsiębiorców Innowator Mazowsza w 2 kategoriach:

  • Innowacyjny Naukowiec

– szukamy naukowców z zakończonym przewodem doktorskim lub uzyskanym po 1 stycznia 2019 r. stopniem doktora, których praca doktorska została przygotowana lub obroniona w jednostkach naukowych posiadających siedzibę na terenie województwa mazowieckiego, a jej przedmiotem są innowacyjne rozwiązania stosowane lub możliwe do komercjalizacji;

  • Innowacyjna Firma

– szukamy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, zarejestrowanych i prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa mazowieckiego, których innowacyjny produkt, usługa lub technologia została wprowadzona na rynek (tzn. rozpoczęto sprzedaż) po 1 stycznia 2020 r. Łączna pula nagród wynosi 113 000 zł. Dla każdej z kategorii przewidziane są trzy nagrody pieniężne, wyróżnienia i nagrody od Partnerów. Aby wziąć udział w konkursie wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Nabór trwa do 7 sierpnia br.!

Z góry dziękujemy za każde Państwa działanie!