CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

CYKL ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH DLA DZIECI

Gminna Biblioteka Publiczna w Skórcu i Komenda Miejska w Siedlcach zapraszają do udziału w cyklu wakacyjnych zajęć edukacyjnych dzieci w wieku 3-12 lat.

Tytuł projektu to „Bezpieczne wakacje z Kicią Kocią”. Podczas zajęć dzieci poznają postać Kici Koci oraz jej przyjaciół. Policjant realizujący projekt przekaże dzieciom podstawowe zasady bezpieczeństwa, poinformuje i przypomni o telefonach alarmowych, sposobie powiadamiania o pojawiających się zagrożeniach i przekaże dzieciom materiały związane z tematem zajęć. Nie zabraknie zabaw aktywizacyjnych. Zajęcia prowadzą sierż. sztab. Barbara Jastrzębska z KMP w Siedlcach oraz bibliotekarz z Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu. Do współpracy zaproszono wydawnictwo Media Rodzina, w którym wydawana jest seria książek Anity Głowińskiej o Kici Koci.

Terminy zajęć:

1.08.2023 r., godz. 10.00, dzieci 6-12 lat,

3.08.2023 r., godz. 10.00, dzieci 3-6 lat,

29.08.2023 r., godz. 10.00, dzieci 3-12 lat.

Zapisy: e-mail: biblskor@op.pl, tel. 25 308 11 82, Messenger: Biblioteka w Skórcu.