CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

Zawiadomienie Starosty Siedleckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za działkę nr 794/1, 519/3, 803/1, 633/1, 802/1 przejętą na podstawie decyzji Starosty Siedleckiego nr 3/2023 z dnia 8.03.2023 r. – „Rozbudowa drogi gminnej nr 360904W Grala-Drupia-granica gminy”