CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

Ogłoszenie o zwrocie podatku akcyzowego

Wójt Gminy Skórzec przypomina, o składaniu wniosków o zwrot  podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji  rolnej. Wnioski są przyjmowane od 01.08.2023 do 31.08.2023 r. Wnioski można pobrać w Urzędzie Gminy lub na stronie Ministerstwa Rolnictwa (https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego)