CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

INFORMACJA O REMONCIE DROGI POWIATOWEJ Żebrak-Trzciniec

11 września 2023 r. o godz. 7ºº rozpocznie się przebudowa drogi powiatowej Żebrak-Trzciniec. Tymczasowa organizacja ruchu będzie polegała na zamknięciu dla ruchu odcinka drogi z dopuszczeniem dojazdu do posesji oraz wyznaczeniem objazdu drogami powiatowymi oraz drogą wojewódzką nr 803.