CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

Strategia Rozwoju Gminy Skórzec

Prezentujemy  Państwu projekt Strategii Rozwoju Gminy Skórzec na lata 2023-2032 wraz z protokołem z przebiegu i wyników Konsultacji społecznych projektu Strategii, które zostały przedłożone zarządowi Województwa Mazowieckiego celem wydania opinii.