CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Żelków, Gmina Skórzec
  1. Uchwała zmiana – Projekt uchwały o zmianie miejscowego planu zagospodarowania
  2. Załącznik graficzny – Załącznik graficzny do zmiany miejscowego planu zagospodarowania
  3. https://mpzp.igeomap.pl/doc/siedlce/skorzec/005.pdf – Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Żelków

Obwieszczenie – Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu