CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

Zawiadomienie Starosty Siedleckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za działki nr ewid. 68/3 i 69/3 przejętą na podstawie decyzji Starosty Siedleckiego nr 6/2022 z dnia 31.03.2023 r. – „Rozbudowa drogi gminnej nr 360902W i 360918W do granicy gminy – Gołąbek – Teodorów