CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

Rozbudowa ul. Małego Księcia w miejscowości Dąbrówka-Ług (etap II)

Zadanie pn. „Rozbudowa ul. Małego Księcia w miejscowości Dąbrówka-Ług (etap II)” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Koszt całkowity wykonanych prac: 2 042 050,56zł

Wartość dofinansowania: 1 372 357,55zł

 W ramach zadania została wykonana rozbudowa ulicy Małego Księcia w miejscowościach Dąbrówka-Ług, Żelków oraz Teodorów na odcinku 547,82m.

Wykonano jezdnię 5,5m, chodnik z kostki brukowej o szerokości 2,0m, jednostronne pobocze gruntowe ulepszone kruszywem łamanym, kanał technologiczny oraz stałą organizację ruchu.