CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy

Kasa Rolniczego ubezpieczenia Społecznego zaprasza do udziału w V edycji Losowania hulajnóg dla dzieci, które wykonają kurs e-learningowy pt. „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”. Celem działania jest promowanie wsród dzieci bezpiecznych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego poprzez popularyzowanie kursu e-learningowego pt. : „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, przygotowanego i rozpowszechnionego przez KRUS. Kurs jest ogólnodostępny pod adresem:  prewencja.krus.gov.pl/ lub https://prewencja.krus.gov.pl/.

Uczestnikami mogą być dzieci urodzone w latach 2009-2017. których przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny jest ubezpieczony w KRUS. 

Uczestnik losowania musi posiadać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w losowaniu.