CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza rolników do IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Testowego z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gosopodarstwie Rolnym „Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś”, który przebiega w formie on-line.  Tegoroczna edycja weryfikuje wiedzę uczestników z zakresu merytorycznego kampanii realizowanych w ramach projektu prewencyjnego, „Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś”

Konkurs trwa do 20 listopada do 12:00.

50 uczestników. którzy zdobędą największą liczbę punktów w najkrótszym czasie otrzyma nagrody rzeczowe o wartości ok. 600 zł brutto, tj. myjki ciśnieniowe.  W załączeniu przesyłamy regulamin konkursu. Jednocześnie przypominamy, że od dnia 01.08.2023r. obowiązuje nowy adres strony internetowej KRUS: www.gov.pl/krus