CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

Jubileusz 50 lat Pożycia Małżeńskiego

W dniu 25 października 2023 r.  trzydzieści cztery pary z terenu Gminy Skórzec świętowało jubileusz 50 lat Pożycia Małżeńskiego.Uroczystość odbyła się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skórcu. W imieniu Prezydenta RP uroczystej dekoracji Jubilatów dokonał Jerzy Długosz – Wójt Gminy Skórzec wraz z Anną Kaszubą – Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach   w obecności: Krzysztofa Kuźmy – Przewodniczącego Rady Gminy Skórzec, Artura Jastrzębskiego – Pypowskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, Anny Wiśniewskiej – Sekretarz Gminy, Anety Cabaj – Skarbnika Gminy, Marzeny Fryske – Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz Michała Bajszczaka – Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.W uroczystości wzięli udział również zaproszeni goście: Ks. Piotr Wojtyła MIC – Proboszcz Parafii Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Skórcu , Ks. Józef Chaim MIC – Przełożony Domu Zakonnego Marianów w Skórcu , Arkadiusz Dołęga – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Skórcu, Dorota Miłkowska- Zastępca Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skórcu oraz Sławomir Batok – Zastępca Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skórcu. 

Spotkanie odbyło się w bardzo miłej atmosferze. Były gratulacje, kwiaty, życzenia, upominki oraz symboliczna lampka szampana. Po części oficjalnej dostojni Jubilaci zostali zaproszeni przez Wójta Gminy na wspólny poczęstunek oraz miłą chwilę wspomnień. Czas świętowania swoim występem uświetnił Klub Seniora „Super Sześćdziesiątki” działający przy GOK w Skórcu pod kierownictwem p. Ewy Masiak. Wszystkim Jubilatom jeszcze raz serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych rocznic w zdrowiu, szczęściu i miłości.

 Jubileusz  Złotych Godów świętowali Państwo: Krystyna i Eugeniusz Alaba, Krystyna i Roman Babut, Krystyna i Czesław Cabaj, Janina i Waldemar Chojeccy, Teresa i Marian Dołęga, Kazimiera i Edward Duk, Maria  i Jan Duk, Maria i Stanisław Gawron, Marianna i Stanisław Guzek, Danuta i Zdzisław Jastrzębscy, Barbara i Ryszard Jończak, Halina i Wiesław Kosieradzcy, Barbara i Stanisław Kostyra, Henryka i Witold Mikus, Mirosława i Wiesław Olszewscy, Krystyna i Witold Olszewscy, Halina i Zygmunt Olszewscy, Marianna i Ignacy Pieńkowscy, Mirosława i Janusz Sitarz, Stanisława i Zdzisław Walas, Jadwiga i Antoni Więckowscy, Barbara i Henryk Wyrębiak, Kazimiera i Apolinary Bareja, Stanisława i Adam Chojeccy, Halina i Antoni Gawryś, Alicja i Ryszard Grązka,Wanda i Stanisław Krupa, Teresa i Stanisław Marchel, Alicja i Lech Oknińscy, Zofia i Ryszard Piekar, Wiesława i Stanisław Plichta, Wanda i Stanisław Prokurat, Barbara i Jan Sitarz, Barbara i Zdzisław Wereda.

GALERIA  ZDJĘĆ