CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

Decyzja Starosty Siedleckiego znak G.683.24.19.2023 z dn. 14 listopada 2023r. ustalająca odszkodowanie za działki położone w obrębie Wólka Kobyla, gmina Skórzec, powiat siedlecki, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków nr 149/1 – „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 360919W i 360907W w miejscowości Wólka Kobyla”.