CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

Wigilia Czterech Pokoleń

14 grudnia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skórcu odbyła się Wigilia Czterech Pokoleń. Tradycyjnie był to czas spotkania, rozmów i wspólnego śpiewania. Wójt Gminy Skórzec Jerzy Długosz złożył całej społeczności gminnej i licznie zebranym gościom świąteczne i noworoczne życzenia. Wójt podziękował przedstawicielom władz każdego szczebla za współpracę. Zaproszeni goście złożyli świąteczne życzenia władzom i mieszkańcom Gminy Skórzec. W tym roku w Wigilii udział wzięli m.in. Posłowie Maria Koc oraz Krzysztof Tchórzewski. Natomiast Senator Waldemar Kraska oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik przesłali listy z życzeniami.
W Wigilii Czterech Pokoleń uczestniczy co roku blisko 200 osób. Są to mieszkańcy gminy, sołtysi, rada gminy, strażacy, koła gospodyń wiejskich, nauczyciele, uczniowie, przedsiębiorcy, przedstawiciele stowarzyszeń istniejących na terenie gminy jak również spoza niej, które na co dzień prowadzą tu swoją działalność oraz zaproszeni goście. Część artystyczną przygotowały placówki oświatowe z terenu gminy oraz Klub Seniora Super Sześćdziesiątki pod kierownictwem Ewy Masiak. Impreza ma charakter cykliczny i organizowana jest od 16 lat. GALERIA ZDJĘĆ