CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

XXI OGÓLNOKRAJOWY KONKURS BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza XXI OGÓLNOKRAJOWY KONKURS BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

Laureaci wszystkich etapów konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i pieniężne. Warunkiem udziału w Konkursie jest dokonanie zgłoszenia na załączonym formularzu.