CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

Podpisanie umowy na projekty ekologiczne

13 maja 2024 r. w Warszawie odbyło się podpisanie umowy na projekty ekologiczne , które znacząco wpłyną na nasze środowisko lokalne. imieniu naszego samorządu Zastępca Wójta Gminy Skórzec Elżbieta Łastowska oraz Zastępca Skarbnika Jadwiga Oknińska podpisały umowęUrzędem Marszałkowskim na kwotę 106 887 na rekultywację zbiornika wodnegomiejscowości Dąbrówka Stany. Jak podkreśliła członkini zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska, to kolejne wsparcie dla samorządów lokalnych . “Dzisiaj podpisaliśmy umowy na wsparcie 15 inwestycjiregionów ostrołęckiego i siedleckiego. Na ich realizację przeznaczyliśmy 2,5 mln . To środki na renowację, modernizacje i oczyszczanie zbiorników wodnych”. Dzięki temu projektowi poprawimy stan zbiornika wodnego ,co przyczyni się do lepszego zarządzania lokalnymi zasobami wodnymi. Jest to kolejny zbiornik wodny, który będzie zrewitalizowany co poprawi retencję wodnąjednocześnie będzie służyć rekreacji mieszkańców.