CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

Absolutorium dla Wójta Gminy Skórzec

We wtorek, 18 czerwca odbyła się III sesja Rady Gminy Skórzec podczas, której Radni zaakceptowali wykonanie budżetu gminy za 2023 rok i udzielili wotum zaufania oraz absolutorium wójtowi, Jerzemu Długoszowi. Pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium wydała wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie oraz Komisja Rewizyjna Rady Gminy Skórzec. Absolutorium jest wyrazem akceptacji rady gminy dla sposobu wykonania budżetu w poprzednim roku przez wójta, a tym samym potwierdzeniem prawidłowości finansowego działania samorządu.