CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

Pani Agnieszka Jadczuk nowym skarbnikiem Gminy Skórzec

18 czerwca Rada Gminy Skórzec, na wniosek Wójta podjęła uchwałę o powołaniu na stanowisko skarbnika gminy Panią Agnieszkę Jadczuk.

Pani Agnieszka Jadczuk spełnia wszelkie wymogi formalne w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego, posiada wymagane wykształcenie ekonomiczne a także ma ponad 16-letnie doświadczenie zawodowe w gminnych finansach publicznych.