CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

Projekt „Czas Seniora”

Od  3 stycznia 2020 r. Gmina Kotuń w partnerstwie z Gminami: Skórzec, Siedlce i Wiśniew  realizuje projekt  pt. „CZAS SENIORA” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne  i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych. Realizatorami projektu są Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej.

  • Wartość projektu – 4.680 508,69 zł.
  • Okres realizacji projektu 24 miesiące.

Informacja
Plakat