CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

OTWARTA STREFA AKTYWNOŚCI W ŻEBRAKU

Przy świetlicy OSP w Żebraku powstała Otwarta Strefa Aktywności. Koszt tej inwestycji to ponad 119 000 złotych. Gmina Skórzec na realizacje tego zadania pozyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w wysokości 50 000 złotych. Ministerstwo Sportu i Turystyki realizuje program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA). Gmina Skórzec przystąpiła do tego programu dzięki czemu przy świetlicy OSP w Żebraku powstał plac zabaw oraz siłownia plenerowa. Koszt całej inwestycji to ponad 119 000 złotych. Gmina dzięki złożonemu wnioskowi o dofinansowanie uzyskała z Ministerstwa wsparcie w kwocie 50 000 złotych.