CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

REKULTYWACJA STAWU W GOŁĄBKU

W minionym tygodniu zakończono pierwszy etap rekultywacji stawu usytuowanego na działce gminnej w Gołąbku. Inwestycja zrealizowana była ze środków pochodzących z Funduszu Sołeckiego przydzielonych na 2020 r. ww. miejscowości w kwocie blisko 25 000 zł. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców m. Gołąbek pod kierownictwem sołtysa Leszka Skoczylasa i radnego Gminy Skórzec Mirosława Świderskiego zakończono pierwszy etap rekultywacji stawu usytuowanego na działce gminnej. Zakres wykonanych prac obejmował:

  • odmulenie dna zbiornika z namułu o grubości do 0,5m,
  • budowa grobli w celu uniknięcia zalewania sąsiednich działek wodą ze zbiornika w okresie zwiększonej jego retencji np. poprzez wody opadowe,
  • budowa skarpy z nachyleniem 1:1,5m dookoła budowanej grobli w celu zwiększenia jej stateczności,
  • budowa skarpy z nachyleniem 1:2,5m służącej do swobodnego wejścia do wody,
  • oczyszczenie brzegów z krzaków,

Inwestycja zrealizowana była ze środków pochodzących z Funduszu Sołeckiego przydzielonych na 2020 r. ww. miejscowości w kwocie blisko 25 000 zł. Kolejny etap obejmował będzie obsianie terenu trawą, wykonanie ogrodzenia i ustawienie ławek. Po zakończeniu tego etapu będzie to doskonałe miejsce przeznaczone do rekreacji dla mieszkańców.