CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

WYMIANA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W SKÓRCU

Gmina Skórzec zakończyła jeden z etapów zadania inwestycyjnego – „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Skórzec”. Etap ten obejmował wymianę lamp oświetleniowych na ul. Kameckiego, Reymonta, Krótka i Słoneczna w Skórcu. Jednym z zadań inwestycyjnych realizowanych przez gminę Skórzec w 2020 roku jest wymiana lamp oświetlenia ulicznego z dotychczasowych tzw. „sodowych” na lampy LED. Realizacja tego zadania podyktowana jest ograniczeniem kosztów jakie gmina ponosi w związku z opłatami za energię elektryczną zużywaną do oświetlenia ulic na terenie gminy. Dotychczasowe lampy zostały zastąpione bardziej energooszczędnymi dającymi jaśniejsze światło lampami LED. Koszt wymiany lamp wyniósł 21 400 zł.