CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

DOFINANSOWANIE Z FDS NA PRZEBUDOWĘ UL. BAJKOWEJ

Gmina Skórzec otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych realizowanego przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w wysokości 65 % kosztów jakie poniesione zostaną w związku z przebudową ul. Bajkowej w Dąbrówce – Ług. Do budżetu gminy wróci około 340 000 zł.
Urząd Gminy w Skórcu realizuje obecnie inwestycję drogową w m. Dąbrówka – Ług. Przebudowywana jest ul. Bajkowa – na obecnej nawierzchni gruntowej układana jest kostka brukowa. Koszt inwestycji to około 520 000 zł. Dzięki dofinansowaniu jakie Gmina Skórzec otrzymała z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 65 % kosztów tego przedsięwzięcia do budżetu gminy wróci blisko 340 000 złotych