CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

PRZEBUDOWA UL. AKACJOWEJ W GOŁĄBKU

Gmina Skórzec realizuje inwestycję drogową – „Przebudowa ul. Akacjowej w m. Gołąbek”. Koszt inwestycji to 340 000 złotych. W najbliższych dniach mieszkańcy ww. ulicy będą mogli dojechać do swoich posesji po nowej asfaltowej drodze. Należy nadmienić, że w związku z realizacją tej inwestycji również złożono wniosek o jej dofinansowanie z programu Fundusz Dróg Samorządowych realizowanego przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w wysokości 65 % kosztów tego przedsięwzięcia. Obecnie wniosek ten znajduję się na wysokim 14 miejscu listy rezerwowej. Jesteśmy przekonani, że po weryfikacji listy podstawowej, z której dofinansowanie otrzymała ul. Bajkowa w Dąbrówce – Ług zostanie on również rozpatrzony pozytywnie i inwestycja ta otrzyma wsparcie finansowe ze strony Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.