CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

40 TABLETÓW DO ZDALNEJ NAUKI DLA UCZNIÓW Z GMINY SKÓRZEC

Gmina Skórzec pozyskała 60 000 zł z rządowego programu „Zdalna szkoła” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Dzięki otrzymanej dotacji zakupiono 40 nowych tabletów, które w czasie obecnego zamknięcia placówek oświatowych spowodowanych pandemią koronawirusa, pomogą najbardziej potrzebującym aktywnie uczestniczyć w zdalnej edukacji. W pierwszej kolejności na uzyskanie tabletów mogą liczyć rodziny, których sytuacja materialna uniemożliwia zakupienie takiego sprzętu.Dzięki zaangażowaniu dyrektorów i nauczycieli ze szkół posiadamy już pełne rozpoznanie, do których rodzin trafi ww. sprzęt. Zakupione tablety przekazano:

  •  Zespół Szkolno – Przedszkolny w Skórcu – 20 sztuk,
  •  Szkoła Podstawowa w Grali – Dąbrowiźnie – 10 sztuk,
  •  Szkoła Podstawowa w Dąbrówce – Stany – 10 sztuk.
  • Ponadto Urząd Gminy w Skórcu z własnych zasobów przekazał do szkół 8 laptopów – 3 trafiły do uczniów SP w Dąbrówce – Stany, a 5 do uczniów SP w Grali – Dąbrowiźnie.

Informacje o projekcie