CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje mieszkańców  gminy Skórzec, którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy materialnej  o charakterze socjalnym  dla uczniów ( stypendia szkolne) , że od września 2020r.  uległ zmianie Regulamin  udzielania w/w pomocy . Poniżej zamieszczamy nowy regulamin zgodnie z którym  będzie udzielana  pomoc materialna dla uczniów.

  1. Regulamin str.1
  2. Regulamin str. 2