CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

„ZDALNA SZKOŁA+” – 30 LAPTOPÓW DO ZDALNEGO NAUCZANIA

Gmina Skórzec pozyskała 75 000 zł z rządowego programu „Zdalna szkoła+” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Dzięki otrzymanej dotacji po raz kolejny zakupiono sprzęt komputerowy. W tej edycji konkursu jest to 30 nowych laptopów, które w czasie obecnego zamknięcia placówek oświatowych spowodowanych pandemią koronawirusa, pomogą najbardziej potrzebującym aktywnie uczestniczyć w zdalnej edukacji. Zakupiony sprzęt przekazano:

  •  Zespół Szkolno – Przedszkolny w Skórcu – 10 sztuk,
  •  Szkoła Podstawowa w Grali – Dąbrowiźnie – 10 sztuk,
  •  Szkoła Podstawowa w Dąbrówce – Stany – 5 sztuk,
  • Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gołąbku – 5 sztuk.

W pierwszej edycji konkursu w kwietniu br. zakupiono 40 tabletów za kwotę 60 000 zł.

Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej