CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

Inwentaryzacja źródeł ciepła

Szanowni Państwo,

Informuję, że na terenie Gminy Skórzec nadal prowadzona jest inwentaryzacja źródeł ciepła (inwentaryzacja pieców). Ankietę realizuje na zlecenie Gminy Skórzec firma:  Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja. Pracownicy z ww. firmy posiadają identyfikatory i stosowne upoważnienia.  Pozyskują od mieszkańców dane dotyczące: lokalizacji budynku, typu budynku, powierzchni ogrzewanej budynku, rodzaju stosowanego ogrzewania i stosowanego kotła (ilość, klasa, moc itp.), rodzaju i ilości stosowanego paliwa, informacje dotyczące modernizacji budynku oraz czy mieszkaniec planuje w przyszłości wymianę systemu grzewczego jeśli tak to na jakieSzczegółowe informacje o mieszkańcach, jak numer telefonu czy numer PESEL nie są wymagane w ramach inwentaryzacji źródeł ciepła.  Więcej…