CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o nagrodę Małżonki Prezydenta RP organizowany jest przez kancelarię Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i objęty Honorowym Patronatem przez Małżonkę Prezydenta RP – Agatę Kornhauser-Dudę. Konkurs ma na celu ukazanie wielopłaszczyznowej działalności Kół Gospodyń Wiejskich oraz prezentację i promocję ich działalności. składa się z dwóch etapów:

I etap wojewódzki

II etap ogólnopolski

Ogłoszenie zwycięzców konkursu oraz wręczenie nagród  nastąpi podczas Dożynek Prezydenckich w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.