CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

Informacja dla rolników dotycząca programu: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

Urząd Gminy Skórzec informuje, iż Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. W związku z powyższym zapraszamy rolników z terenu Gminy Skórzec do składania wniosków o udzielenie pomocy w odbiorze folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.                                                                                                                            

Wniosek wraz z załącznikami dostępne są w Urzędzie Gminy (pok. nr 2) oraz poniżej.

Termin składania wniosków: do 17 lipiec 2021 r. do godz. 14.00. Miejsce składania wniosków: Urząd Gminy Skórzec ul. Siedlecka 3, pok. nr 2. Zebrane wnioski będą podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie w/w zadania.  W przypadku otrzymania przez gminę dofinansowania realizowany będzie odbiór w/w odpadów z wyznaczonego przez gminę miejsca oraz ich odzysk lub unieszkodliwienie. Udzielona pomoc będzie stanowiła pomoc „de minimis” w rolnictwie.
Zadanie będzie realizowane wyłącznie pod warunkiem pozyskania przez Gminę Skórzec dofinansowania w ramach programu: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
W przypadku rezygnacji lub zmiany danych we wniosku prosimy niezwłocznie złożyć oświadczenie o rezygnacji/zmianie danych do Urzędu Gminy Skórzec.

Załączniki: