CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Skórzec przypomina o składaniu wniosków o zwrot  podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji  rolnej.  Wnioski przyjmujemy do dnia  31 sierpnia 2021 r.