CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej rozpoczyna nabory wniosków

Informujemy, że od 17 listopada 2021 roku Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej rozpoczyna nabory wniosków z następujących zakresów tematycznych:

 • NABÓR 7/2021 – „Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie”
  Kwota alokacji: 1 115 458,68 zł
 • NABÓR 8/2021 – „Rozwijanie działalności przez istniejące podmioty gospodarcze oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie”
  Kwota alokacji: 1 062 321,12 zł
 • NABÓR 9/2021 – „Wspieranie działań polegających na budowie lub modernizacji i adaptacji obiektów użyteczności publicznej oraz zmianie zagospodarowania przestrzeni publicznej”
  Kwota alokacji: 1 015 766,72 zł
 • NABÓR 10/2021 – „Tworzenie i rozwijanie oferty obszaru w oparciu o bazę rekreacyjno-kulturalną”
  Kwota alokacji: 173 344,32 zł
 • NABÓR 11/2021 – „Upowszechnianie wiedzy o obszarze”
  Kwota alokacji: 144 115,76 zł