CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY SKÓRZEC
W SPRAWIE ORGANIZACJI PRACY URZĘDU GMINY SKÓRZEC
OD DNIA 31 STYCZNIA 2022 R.

Od dnia 31 stycznia 2022 r. do dnia 28 lutego 2022 r. w celu zminimalizowanie ryzyka infekcji oraz zapewnienia pracownikom oraz interesantom właściwego poziomu bezpieczeństwa wprowadzam ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Skórzec w następującym zakresie: