CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Skórzec

Gmina Skórzec ogłasza nabór zgłoszeń, do programu usuwania wyrobów zawierających azbest na rok 2022. Rozpoczynamy nabór zgłoszeń na zadanie pt.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skórzec”. Dofinansowaniu podlegają koszty obejmujące demontaż wyrobów oraz transport i unieszkodliwienie na składowisku odpadów azbestowych. Prace będą realizowane przez wykonawcę wybranego przez Gminę Skórzec. Termin składania wniosków przez mieszkańców do dnia – 29 kwietnia 2022r.. Koszty ewentualnego odtworzenia pokrycia dachu ponosi właściciel nieruchomości. Zainteresowane osoby mogą złożyć wniosek w Urzędzie Gminy w Skórcu (pok. nr 22). Wszelkie informacje na temat programu można uzyskać pod numerem tel. 25 308 11 39.

Termin naboru wniosków od mieszkańców może zostać skrócony po ewentualnym ogłoszeniu naboru wniosków przez WFOŚiGW