CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

Obwieszczenie Wójta Gminy Skórzec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Dąbrówka-Ług w Gminie Skórzec.