CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

Obwieszczenie Wójta Gminy Skórzec o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Dąbrówka-Ług i Skórzec w Gminie Skórzec