CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

Informacja o dofinansowaniu do sterylizacji zwierząt

W związku z pozyskaniem dotacji przez Gminę Skórzec w ramach Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt-Mazowsze dla zwierząt 2023 informuję, że od dnia 15.05.2023 r. rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie zabiegu sterylizacji psów i kotów będących własnością mieszkańców Gminy Skórzec. Warunkiem uzyskania dofinansowania, jest złożenie pisemnego wniosku w Urzędzie Gminy w Skórcu wraz z załączonym dokumentem potwierdzającym, że zwierzę posiada aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie ( dotyczy wyłącznie psów i suk) oraz podpisanie oświadczenia, że właściciel wyraża zgodę na elektroniczne znakowanie zwierzęcia wraz z rejestracją w ogólnodostępnej bazie danych zwierząt oznakowanych . Nabór wniosków trwa do wyczerpania środków.

Wniosek o dofinansowanie