CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

Konkurs o nagrodę Starosty Siedleckiego „Najładniejszy wieniec dożynkowy w gminie Skórzec

Wójt Gminy Skórzec

zaprasza

sołectwa, stowarzyszenia, Koła Gospodyń Wiejskich, organizacje pozarządowe
z terenu gminy Skórzec

do udziału w konkursie o nagrodę Starosty Siedleckiego

„Najładniejszy wieniec dożynkowy w gminie Skórzec”