CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

Decyzja Starosty Siedleckiego znak G.683.1.3.2023 z dn. 06 listopada 2023r. ustalająca odszkodowanie za działki położone w obrębie Teodorów, gmina Skórzec, powiat siedlecki, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków nr 68/3 i nr 69/3 – „Rozbudowa drogi gminnej nr 360902W i 360918W do granicy gminy – Gołąbek – Teodorów”.