CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

WSPARCIE POWIATU SIEDLECKIEGO DLA SPORTU W GMINIE SKÓRZEC

28 lutego, w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, odbyło się uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym. Starosta Siedlecki Karol Tchórzewski, Wicestarosta Siedlecki Małgorzata Cepek oraz Członkowie Zarządu Powiatu; Kazimierz Prochenka i Edward Kokoszka podpisali umowy z przedstawicielami klubów sportowych i stowarzyszeń oraz wręczyli symboliczne czeki organizacjom. Powiat Siedlecki, w tym roku udzielił wsparcia organizacjom na realizację zadań zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa na kwotę 330 tys zł.  Wsparcie finansowe otrzymał UKS Naprzód Skórzec. Dziękujemy zarządowi klubu za zaangażowanie w pozyskiwanie środków zewnętrznych na działalność sportową, a radnemu powiatowemu – Edwardowi Kokoszce za wspieranie tych działań.